VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

PREČU UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Pirms UAB Eudra pakalpojumu izmantošanas vai UAB Eudra preču iegādes rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Šie noteikumi un nosacījumi ir spēkā esošs dokuments - vienošanās starp Jums un UAB Eudra, juridiskā adrese: 135530422, reģistrācijas adrese: Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, Lietuva (turpmāk tekstā - Uzņēmums), par to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni https://eudra.lt (turpmāk tekstā - Vietne), par visu UAB Eudra pasūtīto un sniegto pakalpojumu un preču iegādes un lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi un nosacījumi).

Apmeklējot mūsu Tīmekļa vietni vai iegādājoties no mums, jūs piekrītat ievērot šos preču un pakalpojumu noteikumus un nosacījumus, tostarp papildu noteikumus un nosacījumus, kas minēti un minēti šajos noteikumos un nosacījumos. Šie noteikumi attiecas uz visiem lietotājiem, tostarp, bet ne tikai, Vietnes apmeklētājiem, pārdevējiem, pircējiem, satura veidotājiem un citiem.

Pirms mūsu Tīmekļa vietnes lietošanas izlasiet šos Noteikumus. Izmantojot jebkuru mūsu vietnes daļu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot mūsu Vietni vai mūsu Vietnē sniegtos pakalpojumus.

Uz katru Tīmekļa vietnei pievienoto pakalpojumu, rīku vai informāciju attiecas šie Noteikumi. Noteikumu jaunākā versija vienmēr ir pieejama mūsu Vietnē šajā lapā. Mēs paturam tiesības atjaunināt vai grozīt šos Noteikumus, atjauninot Vietni. Lietotājs ir atbildīgs par Noteikumu atjauninājumu pārbaudi. Vietnes izmantošana vai piekļuve tai apstiprina, ka jūs piekrītat jaunākajai Noteikumu versijai.

1.    MANAGER

Tīmekļa vietni pārvalda Sabiedrība. Lapas saturā termini "mēs", "mums", "mūsu" attiecas uz Pārzini. Pārziņa sniegtā informācija, rīki un citi pakalpojumi ir pieejami tikai tad, ja piekrītat šiem preču un pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem.

2.    E-VEIKALA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs garantējat, ka esat sasniedzis nepieciešamo minimālo vecumu un piekrītat, ka mūsu Vietni var izmantot jūsu nepilngadīgie bērni. Par datu vākšanu no nepilngadīgām personām skatiet mūsu konfidencialitātes politiku.

Tīmekļa vietni ir aizliegts izmantot jebkādām nelikumīgām vai pretlikumīgām darbībām, kā to paredz Lietuvas Republikas tiesību akti. Jūs nedrīkstat pārkāpt Lietuvas Republikas likumus, tostarp, bet ne tikai, Autortiesību un blakustiesību likumu.

Jūs nedrīkstat izplatīt, augšupielādēt vai izmantot ļaunprātīgu programmatūru, vīrusus vai jebkādu citu kaitīgu programmatūras kodu, izmantojot Tīmekļa vietni. Ja tiek konstatēts šo Noteikumu pārkāpums, ļaunprātīgas programmatūras vai jebkāda cita veida ļaunprātīgas programmatūras izmantošana, lietotāja piekļuve Vietnei un tajā sniegtajiem pakalpojumiem tiek nekavējoties pārtraukta.

3. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties ierobežot jebkura lietotāja piekļuvi Vietnei un tajā sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūs saprotat, ka jūsu sniegtie dati, izņemot bankas kartes vai maksājumu datus, var tikt pārsūtīti pa interneta tīkliem bez šifrēšanas un var tikt mainīti, lai tos pielāgotu tīklu un ierīču tehnoloģiskajām prasībām. Bankas kartes dati vienmēr tiek pārsūtīti šifrēti.

Šo Noteikumu sadaļas ir tikai ērtības labad un nekādā veidā neatšķir un neietekmē šos Noteikumus.

4. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪGUMS UN SAVLAICĪGUMS.

Mēs neuzņemamies atbildību, ja Tīmekļa vietnē pieejamā informācija ir neprecīza, nepilnīga vai nav atjaunināta. Vietnes saturs ir sniegts tikai vispārīgai informācijai, un to nevajadzētu izmantot vai uz to paļauties kā uz vienīgo un galveno informācijas avotu lēmumu pieņemšanai. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai novērtētu vietnē pieejamās informācijas ticamību.

Tīmekļa vietnē var būt pieejami konkrēti vēsturiski dati vai informācija. Vēsturiskie dati vai informācija var nebūt aktuāla, un tā tiek sniegta tikai informatīvā nolūkā. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vietnes saturu, bet mums nav pienākuma to darīt. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs uzņematies atbildību par Vietnes izmaiņu uzraudzību pats.

5. PAKALPOJUMU UN CENU MAIŅA

Tīmekļa vietnē pieejamo preču un pakalpojumu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības ierobežot konkrētu preču vai pakalpojumu pieejamību Vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs neesam atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, pakalpojumu vai preču apturēšanu vai pārtraukšanu.

6. PRECES UN PAKALPOJUMI

Dažas preces un pakalpojumi mūsu Tīmekļa vietnē var būt pieejami ierobežotā daudzumā. Šo preču vai pakalpojumu daudzums var būt ierobežots, un tās var atgriezt un apmainīt tikai saskaņā ar mūsu preču atgriešanas noteikumiem.

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka visi izstrādājumi, to formas, krāsas un detaļas ir attēlotas pēc iespējas precīzāk. Mēs negarantējam, ka preču krāsas un formas tiks atveidotas tādā pašā veidā jūsu datora ekrānā.

Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma ierobežot preču un pakalpojumu pieejamību noteiktos ģeogrāfiskos reģionos vai jurisdikcijās. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā atsevišķā gadījumā. Mēs paturam tiesības ierobežot mūsu piedāvāto un Vietnē pieejamo pakalpojumu un preču skaitu. Visi pakalpojumu vai preču apraksti var tikt mainīti pēc mūsu ieskatiem jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt konkrētu pakalpojumu vai preču pieejamību vai piegādi. Jebkurš šajā Vietnē sniegts pakalpojumu vai preču piedāvājums ir spēkā neesošs, ja to aizliedz Lietuvas Republikas likumi.

Mēs negarantējam, ka mūsu sniegto pakalpojumu vai preču, iegādātās vai citādi saņemtās informācijas vai satura kvalitāte atbildīs jūsu gaidām vai ka tiks izlabotas kļūdas pakalpojumu sniegšanā, preču piegādē vai sniegtajā informācijā, taču mēs darīsim visu iespējamo, lai to novērstu un nodrošinātu, ka jūs saņemat visaugstākās kvalitātes preces un pakalpojumus.

7. MAKSĀJUMI UN KONTA INFORMĀCIJA.

Mēs paturam tiesības atteikties izpildīt jebkuru jūsu pasūtījumu, kas veikts, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni. Mēs varam arī ierobežot piegādājamo preču daudzumu vienai personai, vienai mājsaimniecībai, vienai juridiskai personai vai vienam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var attiekties uz pasūtījumiem, ko pieņem ne tikai viens un tas pats lietotājs. Ja pasūtījums tiek atteikts, mēs centīsimies ar jums sazināties, izmantojot pasūtījuma veikšanas laikā norādīto kontaktinformāciju. Mēs paturam tiesības vienpusēji noraidīt pasūtījumu.

Jūs piekrītat sniegt tikai aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par sevi, lai izpildītu pasūtījumus. Ja mainās jūsu dati, tostarp bankas kartes dati, kontaktinformācija, jūs piekrītat tos nekavējoties atjaunināt, lai varētu izpildīt pasūtījumus un vajadzības gadījumā sazināties ar jums.

8. TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI

Tīmekļa vietne var nodrošināt piekļuvi trešo personu sniegtiem pakalpojumiem, kas nav mūsu kontrolē vai uzraudzībā. Jūs apstiprināt, ka saprotat, ka mēs sniedzam šādus trešo personu pakalpojumus, pamatojoties uz principu "kā ir", un ka trešo personu pakalpojumu sniedzēji šādu piekļuvi nodrošina, pamatojoties uz principu "kā pieejams", bez jebkādas garantijas. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no šo trešo personu pakalpojumu izmantošanas sekām.

Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jebkuru mūsu Tīmekļa vietnē pieejamo trešo personu pakalpojumu izmantošanu, un izmantojat šos pakalpojumus pēc saviem ieskatiem. Izmantojot trešo personu pakalpojumus, jums jāpārliecinās, ka esat iepazinies ar tiem un tiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem.

Ja nākotnē Vietnē būs pieejami jauni pakalpojumi vai funkcijas, šie Noteikumi tiks piemēroti to sniegšanai un izmantošanai.

9. SAITES UZ TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM.

Daļā no Vietnē pieejamā satura, informācijas par produktiem vai pakalpojumiem var tikt izmantoti materiāli, kas iegūti no trešām personām.

Saites uz trešo pušu vietnēm var novirzīt jūs uz trešo pušu vietnēm, kas nav saistītas ar mūsu Vietni. Mēs neesam atbildīgi par šo trešo personu vietņu saturu vai satura precizitāti, un mēs negarantējam un neuzņemamies atbildību par trešo personu sniegto saturu, pakalpojumiem vai precēm.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties saistībā ar pakalpojumu vai preču iegādi vai datu pārraidi, izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus. Pirms jebkādas darbības veikšanas rūpīgi iepazīstieties ar trešo personu pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem un praksi, lai pārliecinātos, ka tos saprotat. Sūdzības, pieprasījumi un jautājumi par trešo personu pakalpojumiem ir jāadresē šo pakalpojumu sniedzējiem.

10. LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITA INFORMĀCIJA

Ja pēc mūsu pieprasījuma sniedzat mums noteiktus datus (piemēram, saistībā ar konkursu) vai nosūtāt mums idejas, padomus, ieteikumus, plānus vai citus materiālus pa e-pastu, pa pastu vai citā veidā (kopā saukti par komentāriem) bez mūsu pieprasījuma, jūs piekrītat, ka mēs varam apstrādāt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot, pārtulkot vai citādi izmantot šo informāciju jebkurā laikā jebkurā informācijas nesējā un bez ierobežojumiem. Mums nav pienākuma noteiktus komentārus uzskatīt par konfidenciāliem, maksāt kompensāciju par noteiktiem komentāriem vai atbildēt uz komentāriem.

Mēs varam uzraudzīt vai dzēst saturu, ko uzskatām par nepiemērotu, nelikumīgu, apmelojošu, aizskarošu, aizvainojošu, draudošu, apmelojošu, apmelojošu, pornogrāfisku, nepieklājīgu vai citādi nevēlamu, vai kas pārkāpj kādas puses intelektuālā īpašuma tiesības vai šos Noteikumus un nosacījumus, taču mēs to nedomājam darīt.

Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāpj nevienas personas tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, privātuma vai citas personas tiesības. Jūs arī piekrītat un apliecināt, ka jūsu komentāri nesatur nekādu nelikumīgu, nepiemērotu saturu, datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Vietnes darbību vai pakalpojumu un preču sniegšanu. Jūs piekrītat neizmantot viltotas e-pasta adreses, neizpausties par citu personu vai citādi maldināt mūs vai trešās personas. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem komentāriem, ko iesniedzat, un par šādu komentāru precizitāti un likumību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu vai citu trešo personu iesniegtajiem komentāriem.

11. PERSONISKĀ INFORMĀCIJA

Uz jūsu sniegto informāciju attiecas mūsu konfidencialitātes politika, kas atrodama šeit: https://eudra.lt/privatumo-politika/

12. KĻŪDAS UN NEPRECIZITĀTES

Reizēm Tīmekļa vietnē var būt informācija ar pareizrakstības kļūdām, neprecizitātēm vai izlaistām rakstzīmēm. Ja šīs neprecizitātes ietekmē produktu aprakstu, cenas, akcijas, piedāvājumus, piegādes likmes, piegādes laiku vai pieejamību, mums ir tiesības labot šīs kļūdas vai neprecizitātes un mainīt vai atjaunināt informāciju par esošajiem un nepabeigtajiem pasūtījumiem vai atcelt pasūtījumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, pat pēc pasūtījuma veikšanas.

Mums nav pienākuma atjaunināt, labot vai pārskatīt jebkādu informāciju, kas attiecas uz pakalpojumiem, precēm vai Vietni, tostarp, bet ne tikai, informāciju par cenām, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Neviens datums, kas norādīts pakalpojumu vai preču sniegšanas brīdī, vai jebkurš datums, kas norādīts Vietnē, nav uzskatāms par informācijas vai satura atjaunināšanas datumu.

13. NEATĻAUTA SATURA IZMANTOŠANA

Papildus šajos Noteikumos jau noteiktajiem ierobežojumiem jums ir aizliegts: izmantot Vietni vai Saturu jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; aicināt citas personas veikt nelikumīgas darbības vai iesaistīties nelikumīgās darbībās; pārkāpt starptautiskos un Lietuvas Republikas tiesību aktus; pārkāpt mūsu vai citu trešo personu autortiesības; uzmācīgi uzmācties, ekspluatēt, izmantot, ļaunprātīgi izmantot, apvainot, aizvainot, aizskart, pazemot, nomelnot, nomelnot, apmelnot, iebiedēt, diskriminēt dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, tautības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; augšupielādēt vai izplatīt datorvīrusus, jebkādu ļaunprātīgu programmatūru vai citas ļaunprātīgas programmas vai programmatūras kodus, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Vietnes funkcionalitāti vai sniegtos pakalpojumus un preces, vai citas saistītas vai nesaistītas lapas; vākt vai izsekot citu lietotāju personisko informāciju; reklamēt, publicēt pārmērīgu informācijas apjomu, sniegt saites uz citu personu vai organizāciju lapām; izmantot Vietnes saturu nepieklājīgiem vai amorāliem mērķiem; iejaukties Vietnes vai sniegto pakalpojumu drošības sistēmās vai apiet tās. Mums ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt jūsu Vietnes izmantošanu un piekļuvi tai, kā arī piekļuvi mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm, ja jūs pārkāpjat jebkuru šo Noteikumu daļu.

14. GARANTIJU UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti, taču:

Mēs negarantējam, ka Tīmekļa vietnes lietošana un piekļuve sniegtajiem pakalpojumiem un precēm būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām.

Mēs negarantējam, ka rezultāti, kas iegūti, izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, būs precīzi vai uzticami.

Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam ierobežot pakalpojumu sniegšanu uz nenoteiktu laiku vai pilnībā pārtraukt pakalpojumu vai preču sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mūsu darbinieki, partneri, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem ievainojumiem, zaudējumiem, prasībām vai citiem tiešiem vai netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem, tīšiem vai netīšiem, soda, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, tostarp, bet ne tikai, peļņas, ieņēmumu, ietaupījumu, datu zaudējumu, aizstāšanas izmaksu vai jebkādu citu zaudējumu, neatkarīgi no tā, vai to pamatā ir līgums, delikts (tostarp nolaidība), stingra atbildība, vai kas radušies, izmantojot sniegtos pakalpojumus vai iegādātās preces, vai par jebkādām citām prasībām, kas jebkādā veidā saistītas ar sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm, tostarp, bet ne tikai, par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem saturā, vai par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot sniegtos pakalpojumus vai sniedzot jebkādus nosūtīšanas, transportēšanas vai nodošanas pakalpojumus, kas izmantoti, lai padarītu pakalpojumu vai preces pieejamas klientam, pat pēc tam, kad klients ir informēts par kaitējuma iespējamību. Mēs uzņemamies visu atbildību, uz kuru mums ir juridiskas tiesības saistībā ar pakalpojumu un/vai preču sniegšanu.

15. ZAUDĒJUMU KOMPENSĀCIJA

Jūs piekrītat, ka šo Noteikumu pārkāpuma gadījumā jūs atlīdzināsiet mums un jebkurai citai lietā iesaistītajai pusei visus zaudējumus un izmaksas, tostarp, bet ne tikai, zaudējumu noteikšanas izmaksas, tiesvedības izmaksas.

16. CHANGES

Ja kāds šo Noteikumu un nosacījumu noteikums vai tā daļa kļūst spēkā neesošs, nelikumīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms, šie Noteikumi un nosacījumi tomēr ir izpildāmi un tiek ievēroti, ciktāl to pieļauj likums. Tikai nederīgs, nelikumīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms šo Noteikumu noteikums vai tā daļa būs nošķirama no šiem Noteikumiem un neietekmēs pārējos šo Noteikumu noteikumus.

17. IZBEIGŠANA

Pušu saistības un pienākumi, kas radušies pirms šo Noteikumu pieņemšanas izbeigšanas, visos gadījumos paliek spēkā arī pēc šādas izbeigšanas.

Šie Noteikumi paliek spēkā, ja vien mēs vai jūs tos nepārtrauksiet. Jūs varat izbeigt savu piekrišanu, paziņojot mums vai vienkārši pārtraucot izmantot Vietni.

Ja, mūsuprāt, jūs neievērojat šos Noteikumus vai kādu to daļu, mēs varam jebkurā laikā izbeigt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūsu pienākumi saskaņā ar šiem Noteikumiem paliks spēkā arī pēc tam, kad jūs pārtrauksiet pieņemt šos Noteikumus, un jums var tikt ierobežota piekļuve mūsu Vietnei, mūsu pakalpojumiem un produktiem.

18. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Mūsu nespēja īstenot šo Noteikumu noteikumus vai mūsu tiesības nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām.

Šie Noteikumi un jebkuri mūsu Vietnē ietvertie noteikumi vai noteikumi veido visu vienošanos starp jums un mums un apraksta jūsu Vietnes lietošanu, aizstājot jebkādas iepriekšējas mutiskas vai rakstiskas vienošanās, paziņojumus vai priekšlikumus starp jums un mums, tostarp, bet ne tikai, jebkādas iepriekšējās šo Noteikumu versijas.

Šos Noteikumus un nosacījumus un visus citus līgumus, kas noslēgti saistībā ar pakalpojumu vai preču sniegšanu, reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti.

Šo Noteikumu jaunāko versiju varat apskatīt mūsu Tīmekļa vietnē.

Mēs paturam tiesības vienpusēji atjaunināt, grozīt vai mainīt jebkuru Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus Vietnē. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt mūsu Vietni un tajā publicēto Noteikumu jaunāko versiju. Jūsu turpmāka Vietnes lietošana vai piekļuve tai, vai turpmāka mūsu pakalpojumu izmantošana vai preču iegāde pēc Noteikumu izmaiņām apliecina, ka jūs piekrītat šādām izmaiņām.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@eudra.lt, pa tālruni +370 699 41142 vai pa adresi Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, Lietuvas Republika.

Šie Noteikumi un nosacījumi stājās spēkā 2023. gada 25. augustā.

Jautājumi? Sazinieties ar mums:

Lai saņemtu ātrāku atbildi, zvaniet mums, un mēs atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem.

1. Zvaniet mums.
+370 655 60099

2. Sazinieties ar mums info@eudra.lt